Nemovitostní fond
kvalifikovaných investorů

Investujte s odborníky z oboru do konkrétních
developerských projektů, na kterých dlouhodobě
spolupracují.

Investice do konkrétních smysluplných projektů

Kvalifikovaným investorům nabízíme jedinečnou příležitost investovat do konkrétních projektů s vysokým potenciálem růstu. Nejsme pouze finanční skupina překupující nemovitosti. Krom lukrativního výnosu z pronájmu nabízíme možnost podílet se na rozvoji konkrétních staveb a jejich zhodnocení pomocí jejich rekonstrukcí a revitalizace.

Nejnovější investiční příležitost představuje výrazná část unikátního projektu Čtvrť Pod Hády, jehož investice přesáhne 4 miliardy korun. Jeden z nejrozsáhlejších developerských projektů společnosti Trikaya nabídne celkem přes tisíc nových bytů.

182 mil. Kč

Hodnota majetku fondu

1,2762

Aktuální hodnota investiční akcie

8,09 % p.a.

Výnos za posledních 12 měsíců

Investujte chytře

Proč investovat s námi?

Stabilní provozní výnos

Vyděláváte na výnosech z nemovitostí, které jsou obsazeny prémiovými nájemníky.

Zkušenosti z trhu

Při výběru akvizic zúročujeme deset let zkušeností na trhu. Vaše investice můžete zhodnotit pomocí našeho know-how.

Jasná strategie

Specializujeme se na konkrétní typy nemovitostí, ve kterých jsme schopni uplatnit naši přidanou hodnotu.

Pozitivní ekonomický vývoj

Ceny pronájmů od roku 2014 rostou. Růst cen nemovitostí bude ceny nájmů i nadále
pohánět. Nabízíme možnost využít růstu nemovitostního trhu na konkrétních nemovitostech.

Spoluvlastnictví konkrétních nemovitostí

Vaše finance jsou investovány do konkrétních nemovitostí ve vlastnictví fondu porstřednictvím jednotlivých SPV. Nad nemovitostmi má fond naprostou kontrolu.

Inflace zvyšující zisky

Inflaci využíváme ve svůj prospěch díky pečlivé indexaci příjmů z pronájmů.

Investiční strategie

Strategií nemovitostního fondu Trikaya není pouze nákup nemovitostí s výnosem a jejich držení. Naším cílem je vytvářet přidanou hodnotu a zisk pomocí rozvoje potenciálu stávajících nemovitostí. Využití znalostí developmentu k vytváření vyššího zisku nad rámec stávajících hodnot pronájmu.

Investice klienta
Akvizice konkrétní nemovitosti
Zisk z pronájmu
Revitalizace s cílem zvýšení zisků
Profit fondu a výnosy investice

Portfolio nemovitostí

Nájemníci generující zisky fondu

Parametry fondu

NÁZEV TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
ÚČET PRO INVESTICE V CZK 01387712401/2700
VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu
ISIN CZ0008043155
PRÁVNÍ FORMA TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s. (investiční fond s proměnným základním kapitále
OBHOSPOŘADOVATEL CODYA investiční společnost, a.s
ADMINISTRÁTOR CODYA investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
AUDITOR Ing.Petr Duchek, číslo akreditace 1783
ORGÁN DOHLEDU Česká národní banka
ZÁPIS DO SEZNAMU ČNB 20.března 2018 (Čj.: 2018/040788/CNB/570)
DATUM VZNIKU 6.dubna 2018
MĚNA CZK
DRUH CENNÉHO PAPÍRU Volně převoditelné zaknihované akcie s možností  průběžného zpětného odkup
MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč v
případě kladného vyhodnocení klienta administrátorem v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech
MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE 100 000 Kč
VSTUPNÍ POPLATEK Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
VÝSTUPNÍ POPLATEK 3 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi,

0 % nad 3 roky od vydání investičních akcií Investorovi

TER pro 1 rok trvání 2,2 % p.a. (odhad)
OCEŇOVÁNÍ K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce na následující měsíc (backward pricing)

Máte zájem o více informací?

Zanechejte nám kontakt a my se vám ozveme.
Trikaya Asset Management a.s.       Šumavská 35, 602 00 Brno     +420 731 145 478     email: info@trikaya.cz

Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů v souladu s platnou legislativou, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na nemovitostní sektor. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat, návratnost ani výnos z investice do fondu nejsou zajištěny ani zaručeny. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let.