O společnosti Trikaya

Realitní skupina Trikaya je skupinou společností podnikajících v oblasti výstavby a investic do nemovitostí v České republice se specializací na druhé největší město – Brno. Společnost byla založena v roce 2010 a původně se věnovala čistě developmentu rezidenčních budov.
V současné době společnost kromě rezidenční výstavby investuje také do velkých obchodních center.

Cílem společnosti Trikaya je budovat inovativní projekty, které nabídnou klientům nejen vysokou kvalitu, ale i standardy běžné v ostatních vyspělých státech světa.

Fond kvalifikovaných investorů

Fond investorům nabízí příležitost podílet se na financování největšího rezidenčního projektu společnosti Trikaya, kterým je projekt Čtvrť Pod Hády. S délkou výstavby přesahující šest let nabízí tento projekt investorům atraktivní investiční příležitost z pohledu ochrany prostředků v průběhu různých ekonomických cyklů.

Vznikající Čtvrť Pod Hády s investičními náklady přesahujícími čtyři miliardy korun, nabídne přes 1000 moderních bytů v pestrých dispozičních řešeních, pro jednotlivce i pro rodiny. Aktuálně je v prodeji první etapa, která nabízí 167 bytů s energetickou náročností třídy A. Více o projektu zde

Komentář správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
173 mil. Kč

Hodnota majetku fondu

1,4505

Aktuální hodnota investiční akcie

14,21 % p.a.

Výnos za posledních 12 měsíců

Investujte chytře

Proč investovat s námi?

Různorodé atraktivní projekty

Fond spolufinancuje rezidenční projekty, který zakladatel sám developuje a vlastní. Náš největší projekt Čtvrť Pod Hády získal ocenění Realitní projekt roku 2023 a je to zatím 3. nejprodávanější projekt v tomto roce.

Dlouhodobé zkušenosti na trhu

Zakladatel fondu je brněnský developer Trikaya, který se pohybuje na realitním trhu již 14 let.

Jasná strategie

Jednoduchá a transparentní investiční strategie. Cílem fondu je postupné rozšiřování portfolia o investice do nemovitostí od skupiny Trikaya.

Vysoká míra kontroly

Vzhledem ke strategii fondu investovat pouze do nemovitostních projektů skupiny Trikaya, je zde spojení mezi zakladatelem fondu a nemovitostními projekty, a tím i vysoká míra kontroly.

Zhodnocení za rok 2023

Fond Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. používá při stanovování hodnoty NAV fondu metodu backward pricing. V průběhu měsíce ledna 2024 se stanovilo NAV z hodnot aktiv vlastněných fondem ke dni 31.12.2023, jež je platná pro měsíc leden. Tato stanovená hodnota investiční akcie činila 1,3855 Kč, to představuje na roční bázi zhodnocení 9,71 %.

Očekávaný výnos za rok 2024 je 8 % p. a.

Parametry fondu

NÁZEV TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
ÚČET PRO INVESTICE V CZK 01387712401/2700
VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu
ISIN CZ0008043155
PRÁVNÍ FORMA TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s. (investiční fond s proměnným základním kapitálem)
OBHOSPOŘADOVATEL CODYA investiční společnost, a.s
ADMINISTRÁTOR CODYA investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
AUDITOR 22Hlav, s.r.o.
ORGÁN DOHLEDU Česká národní banka
ZÁPIS DO SEZNAMU ČNB 20.března 2018 (Čj.: 2018/040788/CNB/570)
DATUM VZNIKU 6.dubna 2018
MĚNA CZK
DRUH CENNÉHO PAPÍRU Volně převoditelné zaknihované akcie s možností  průběžného zpětného odkup
MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE Ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč v
případě kladného vyhodnocení klienta administrátorem v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech
MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE 100 000 Kč
VSTUPNÍ POPLATEK Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
VÝSTUPNÍ POPLATEK 3 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi,

0 % nad 3 roky od vydání investičních akcií Investorovi

TER pro 1 rok trvání 2,3 % p.a. (odhad)
OCEŇOVÁNÍ K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce na následující měsíc (backward pricing)

Máte zájem o více informací?

Zanechejte nám kontakt a my se vám ozveme.
Trikaya Asset Management a.s.       Šumavská 35, 602 00 Brno     +420 731 145 478     email: info@trikaya.cz

Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů v souladu s platnou legislativou, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na nemovitostní sektor. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat, návratnost ani výnos z investice do fondu nejsou zajištěny ani zaručeny. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let.